Trädgårdsterapi

Kan naturen hjälpa mig?

Är du utmattad och nedstämd? Att återhämta sig från en utmattnings problematik kan ta tid.

En metod för återhämtning, som enligt forskningen fungerar bra, är trädgårdsterapi. Det handlar enkelt uttryckt om att återhämta sig med hjälp av både samtalsterapi och utevistelse i naturen. Kombinationen förbättrar din mentala och fysiska hälsa samt din livskvalitet.

Du får utifrån din situation och dina möjligheter en personlig plan med samtal och uteaktiviteter. Exempel på uteaktiviteter kan vara en stillsam promenad i naturen eller sitta still och lyssna på naturens ljud, vinden som susar, löven som prasslar, eller fåglar som kvittrar. Aktiviteterna kan du göra själv eller så gör vi dom tillsammans. 

”I en studie med över hundra deltagare visade det sig att trädgårdsterapi är en mer effektiv behandlingsmetod mot utmattningsdepression än andra terapiformer och mediciner. Fem år efter avslutad behandling var personerna som fått trädgårdsterapi i större utsträckning tillbaka i arbetslivet och de hade mindre kontakt med sjukvården.”

Metoden med trädgårdsterapi har utvecklats av universitet i Alnarp, Sverige. Du kan läsa mer här.

Välkommen att höra av dig för mer information

Vill du veta mer eller komma i kontakt med mig?